HỆ THỐNG Y KHOA ÁI NGHĨA

ĐC: C4-C5 Đồng Khởi - P.Tân Hiệp - Biên Hoà - Đồng Nai

ĐT: 0933.706.188- E:admin@hethongpkdkainghia.vn

Giới thiệu

Ban Giám Đốc Phòng khám

22-11-2018 18:18

                                 

BS.CKI. NGUYỄN THANH NAM                         BS. NGUYỄN THỊ HOÀNG TRINH                   BS.CKI. ĐẶNG VĂN THẾ

Giám đốc PKĐK Ái Nghĩa Đồng Khởi           Giám đốc PKĐK Ái Nghĩa Long Thành                Giám đốc PKĐK Ái Nghĩa Nhơn Trạch

                                              

BS.CKI. NGUYỄN VĂN THUẬN                          BS.CKI. TRẦN ĐỨC CHÍNH                                    BS. CKI. NGUYỄN GIANG NAM

Giám đốc PKĐK Ái Nghĩa Biên Hòa                 Giám đốc PKĐK Ái Nghĩa Long Khánh                    Giám đốc PKĐK Ái Nghĩa Xuân Lộc

BS.CKI. ĐINH VĂN THÀNH

Giám đốc PKĐK Ái Nghĩa Thạnh Phú